inicio

 es |  eus

MIERCOLES DE CENIZA

Bookmark and Share

 

Agurra

     Piztueraren eta biziaren Jainkoa izan bedi zuekin.

Sarrerako ohapena

     Garizuma hasten dugu gaurko Eukaristia honekin. Bertan hautsaren ezaugarriaren bidez gure bekatari izatea aitortuko dugu, eta Bataioaren bidea berreginez Pazkora gerturatu behar dugula onartuko dugu. Penitentzi aldi eta Bataio aldi badugu Garizuma, baina bereziki Pazkorako prestaera aldi dugu. Larunbat Santu gauez ospatuko dugun Pazko Gaubeila Santuari begira jartzen gara gaurtik. Han garbituko dira gaurko hautsaren bekatu-aztarnak. Han berrituko da gure Bataioko hitza. Han Kristo garaile agertuko da berriz heriotzaren gainetik bizia berrituz. Pazkoa dugu guk hitz emandako lurra. Hara goaz Israel-herri izaki basamortuko bidea eginez.

Damu-otoitza (Hautsaren ezaugarria egingo denez, orain damurik ez)

Otoitza

Indar gaitzazu, Jauna, zeure laguntzaz

Garizumaren hasiera honetan

bihotz-berritzeari ekin diezaiogun,

penitentziaren bidez etsai gaiztoari gogor egiteko.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

1. Irakurgaia: Jl 2, 12-18

     Joel profetaren  bidez, bekatuen damua eta Jainkoaren errukian konfiantza izatera dei egite digu Jainkoak, barkamena eskatu eta geure jokaera aldatzera. Entzun dezagun arretaz.

 

Erantzun-salmoa: 50. salmoa

 

2. irakurgaia: 2 Ko 5, 20. 6, 2

     Jesusen heriotza-piztuerak guretzat duen lehenbiziko ondorioa, gu Jainkoaren adiskidetzea da. Beraz, salbamen-egunean –Pazkoan– parte hartu ahal izateko, onartu beharra dugu Jainkoaren adiskidetasuna. Entzun dezagun San Paulok dioena.

 

Ebanjelioa: Mt 6, 1-6. 16-18

 

     Jainkoaren salbamena onartzeko, isilean egin beharreko hiru egintza aipatuko dizkigu Jesusek: Garizumako ibilbiderako lagungarri bikainak. Jesusi entzuteko prestatuz kanta dezagun.

 

Ebanjelio-aurreko txala

 

Homiliarako argibideak

 

     Gaurko irakurgaiek bihotz-berritzera gonbidatzen gaituzte, Pazkorantz bidean jartzera, bertan bizitza berriaren partaide egingo baikaitu Kristok.

 

     a) Joelen garaian turuta-hotsa bezala, gaur Jainkaoren Hitzaren eta Elizaren deiaren bidez entzuten dugu Garizumara, baraua egitera eta bihotz-berritzera egiten zaigun deia.

 

     Kristau asko etsita bizi dira egungo egoeraren aurrean: fede falta, bokaziorik eza, Egiptoko izurriteen antzera oinarrizko giza- eta kristau-balioak goitik behera erortzen ikustea. Ba al dugu etorkizunik? Garizumak baietz erantzuten erakusten digu. Jainkoa ongian aberatsa eta errukiorra delako, beti barkatzeko eta aukera berriak emateko prest dagoelako. Eta pertsonak, lokartuak egonda ere, Espirituaren indarrak bultzatuta alda baitaitezke.

 

     Horregatik pazko-bideari ekiteko deia egiten zaigu, gurutzea eta geure buruari uko egin beharra dituelako zaila den bidea. Geuregan, gizartean eta Elizan ondo ez dauden gauzak badirela aitortu behar dugu eta, beraz, aldaketa, bihotz berritzea, bide berriak urratzea beharrezkoa dela.

 

     Ondoren egingo dugun hautsaren ezaugarriak, hautsa garela eta hautsetara itzuliko garela gogorarazten digu alde batetik, eta on da hori ez ahaztea. Eta bestalde, ezaugarri honen bidez Ebanjelioa gure bizi egitasmo dela aldarrikatzen dugu; Ebanjelioa dela Jesusen jarraitzaileon pentsatzeko, sentitzeko eta bizitzeko era.

 

     b) Paulok Korintoko elkarteari egindako deia geure egiten dugu. Elizaren baitan jasotzen dugu hitz hori, Elizaren ministeritza nagusi baita adiskidetzearen zerbitzua: Jainkoak luzatzen digun eskua onartu behar dugu, Garizuma-Pazkoan eskaintzen zaigun adiskidetzearen aukera bikaina onartu ere.

 

     On egingo digu Kristoren Pazkoa, garaipena eta barkamena geureganatzeko prestatzeak: Adiskidetzearen Sakramentua ospatuz, Eukaristiara gerturatuz, Kristorekin heriotzan eta Piztueran bat eginez.

 

     c) Beharrezkoa dugu konturatzea, kanpoko ezaugarriak onak direla, baina barruko bihotz-berritzea adierazten duten heinean. Jesusek aurkeztu dizkigu Ebanjelioan, bihotz-berritze horretarako hiru bideak.

 

     Hurkoari dagokionez, harrokeriarik gabeko karitatea, maitasunean eta eskuzabaltasunean oinarritzen den solidaritza. Jainkoari begira, kanpoko hitz eta errito hutsetan gertazen ez den otoitza, bihotzetik datorrena. Geure buruari begira, barauak ematen digun neurria, bigarren mailako gauzak alde batera uztea, lehenengo mailakoei begirada sakonagoa ematen jakiteko.

 

     Hori guztia –limosna, otoitza, baraua– ez dugu egiten inoren atentzioa emateko, egiaz eta sakontasunez besteei eta Jainkaori bihotza gehiago zabaltzeko baizik. Geure buruari begira ez bizitzeko. Barrua zabaldu ahala, geu egian hazteko.

 

Hautsaren ezaugarria

 

Apaizak, zutik eta eskuak bildurik dituela, esaten du:

 

Senideok: egin diezaiogun otoitz Jainko Aitari, penitentziaren ezaugarri hartuko dugun hauts hau bere grazia ugariez bedeinka dezan. (Isilunea)

 

Jainko Jauna, ez duzu bekatarien heriotzarik nahi,

bihotz-berritzea baizik;

entzun bihotz onez gure otoitzak,

eta bedeinka + ezazu

geure buruetan ipiniko dugun hauts hau;

badakigu hauts garela eta hauts bihurtuko;

emaguzu, Garizumako egintza berezien bidez,

gure bekatuen barkamena,

hilen artetik piztu den zure Semearen antzera

bizi berria iritsi dezagun.

Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Errautsak ur bedeinkatuz zirtatzen ditu ezer esan gabe.

Ondoren jendeari buruan ipintzen dio hautsa, kantu egoki bat kantatuz.

 

Jainkoaren Herriaren otoitza

 

     Egin diezaiogun otoitz Guraso dugun Jainkoari:

 

     Erantzuna kantatu: Kyrie, eleison!

 

  • Eliza bere kide guztiekin eta gizaki guztiekin bihotz oneko izan dadin.

 

  • Agintariek, bigarren mailako gizakirik egon ez dadin lan egin dezaten.

 

  • Sufrimendua eta zatiketa bizi duten familia guztien alde.

 

  • Seme-alaba garela konturatuz, elkarren senideago izan gaitezen.

 

     Entzun, Jauna, gure otoitzak eta agertu zure errukia herri honengan, Garizumako egun hauetan bihotzez bila zaitzagun eta konfiantzaz itxaron. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Hartu dugun sakramentuak

zure gogoko egin ditzala gure barauak

eta guretzat osasungarri.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Herriaren gaineko otoitza eta Bedeinkapena

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.

 

(Eskuak herriaren gainera zabalik dauzkala esaten du:)

 

Erruki zakizkio, Jauna, zeure herriari:

atera ezazu gaitz guztietatik,

bihotz guztiaz zerbitza zaitzan

eta zeure babesean sendo iraun dezan.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.

 

APAIZ ETA LITURGI ARDURADUNENTZAT OHARRA

 

Igandea beti da Kristoren Piztueraren eguna. Ez da beraz, igandez, sekula, penitentzi-egintzarik egiten elizako tradizioan. Izan ere, hausterre egunetik ostegun santura berrogei egun daude, igandeak penitentzi-egunetan zenbatzen ez direlako.

Hori dela eta, ez ahaztu, azken urteotan zenbait tokitan hautsaren ezaugarria igandean egiteko ohitura sartua dagoen arren, debekatua dagoela hori egitea. Igandean igandea ospatzea, hautsaren ezaugarria hartzea baino garrantzitsuagoa da.