inicio

 es |  eus

DOMINGO 25 DEL T.O.

Bookmark and Share

 

Agurra

     Gure bihotza Jainkoa maitatzera zuzentzen duen Jauna izan bedi zuekin.

Sarrerako oharpena

Ongietorri guztiok!

Eukaristia ospatzera bildu gara batzarrean igandero bezala. Bakoitzak, gure kezka eta burutazioak ditugu gurekin. Gurekin dakartzagu gainera, bizi dugun gizarte eta ingurugiroko ezaugarri eta gorabeherak.

Jabetu gaitezen batzar honen esanahiaz eta saia gaitezen Jesu Kristorekin aurkitzen eta otoitz giroa gureganatzen.

Damu otoitza

     Senideok: Aitor ditzagun gure bekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.

  • Jesus Jauna, Aitagana garamatzan bidea: erruki, Jauna.
  • Jesus Jauna, herri guztiak argitzen dituen egia: Kristo, erruki.
  • Jesus Jauna, mundua eraberritzen duen bizia: erruki, Jauna.

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.

Otoitza

     Jainko Jauna, lege bakar hau eman diguzu:

     Zu eta lagun hurkoa maitatzea;

     egizu, zure aginduak betez,

     betiko bizitzara iritsi gaitezela.

     Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

     Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean

     Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

Hitzaren liturgiari oharpena

     Isaiasek itxaropena eta bizi-indarra ematen dizkigu. Jainkoaren itxaropena da, dohain ematen zaiguna, baina bihotza zabalduz eta jarrera onez guk onartu behar duguna.

Irakurgaiak: Is 55, 6-9; Flp 1, 20c-24; Mt 20, 1-16

Homiliarako argibideak

Ez gaitu inork lanerako hartu

Krisiaren ondoren egoera ekonomikoa hobetzen ari dela esateak ezer gutxi konpontzen dio oraindik ere lana bilatu ezinik dabilenari. Langabezia da oraindi ere familia askoren arazo larria, bereziki etorkizuna erabat ilun ikusten duten gazteena. Egoera horren aurrean, ikasteko gogoa ere joaten zaio zenbaiti, sumatzen baitute ikasketak dituztenentzat ez dituztenentzat bezain zaila dela egoera.

Jesusen garaian ere plazan pilatzen ziren zer eginik ez zutenak, inork lanerako deituko ote zituen zain (Mt 20, 1-16). Jesusen gonbidapena pozgarria da, bere mahastian lana eskaintze du eta. Jaunaren mahastian –Elizan– ez da langabeziarik. Alderantziz baizik, lan asko eta langileak falta.

Zer ari da gertatzen? Batek baino gehiagok pentsa dezake Elizaren lana gaizki ordaindua dagoela, eskakizun handikoa dela eta arrakaste soziala gero eta gutxiago duela, gainera. Mahastiaren jabeak ez dirudi ordaintzaile ona, ordaintzeko duen moduagatik eman dezake ez liokeela gaur ere inork jarraituko.

Mahastiaren jabeak, denei sari bera emanez, lanaren saria baino gehiago, langileak bizitzeko behar zuena eman nahi izan zien. Berdintasunaren alde eman zien, nolabaiteko lan sari sozial gutxiengoa asmatuz. Dena ez da irabazia eta dirua, Jainkoaren asmoetan beharrezkoa denok izatea da garrantzitsua. Gure jokamoldea ez dator bat Jainkoaren asmoekin (Is 55, 6-9).

Zoragarria da Jainkoaren bere Erreinua eratzeko gizakion beharra eduki nahi izana. Denoi dei egiten digu; inoiz ez da berandu lanean hasteko. Belaunaldi berriei fedea eskualdatuz Erreinuaren hedapena eta Elizaren etorkizuna bermatzea dagokigu. Dei egiten jarraitzea, hazia botatzea dagokigu. Galdera egin behar diogu gure buruari, zergatik gaur dei horri erantzutea hain zaila gertatzen zaien belaunaldi berriei...

Pauloren testigantza ere bikaina da (Flp 1, 20c-24. 27a). Bere burua besteei eskaini die, fededunak, Ebanjelioari esker, hobeto bizi daitezen. Adinean aurrera egin duenean ere ez dio lanari ihes egiten, baizik eta besteen zerbitzura jarraitzen du. Gure adineko asko bezala: apaiz nahiz sekular, jubilazioko adina ondo pasata ere Elizaren zerbitzuan jarraitzen dute fin asko! Bere zerbitzua besteentzat beharrezkoa dela uste dutelako... Ebanjelioa bazter guztietara helaraziz. Eska diezaiogun Jaunari, jarrai dezala langileak deitzen bere uztarako; eta deitutakoei eman diezaiela bihotz zabala erantzuteko.

Jainkoaren herriaren otoitza

Senideok: egin dezagun otoitz gizakien alde eta beraien beharren alde, denek izan dezaten gure maitasunaren laguntza:

  • Aita Santuak, gotzainek eta apaizek, zerbitzu jarreraz eta apaltasunez zaindu dezaten beren ardurapeko artaldea.
  • Herrietako gobernarien alde: guztien ona bila dezaten, ondasunak banatzen asma dezaten eta denontzat zuzentasuna, ongizatea, bakea eta askatasuna bidera ditzaten
  • Gosea edo bestelako beharrak dituztenen alde, gaixorik eta ezinduta bizi direnen alde, etxetik urrun edota bakardadean daudenen alde.
  • Hemen gaudenok, Espiritu Santuaz beterik eta fedean sendotuta on egiten saia gaitezen beti munduaren onerako.

Aita zuzena, Jainko onginahiz betea, azkenekoei lehenengoei adina ematen diezu; entzun gure otoitzak eta lagundu Zure bideen bikaintasuna aitortuz Zure alorrean lan egitea ohore handitzat izaten. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Jaunartze ondorengo otoitza

     Indar itzazu, Jauna, zuere graziaz

     sakramentu hauek ospatu dituztenak,

     misterio hauetan eta bizitza guztian

     zure salbamenaren fruituak jaso ditzaten.

            Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez