inicio

 es |  eus

DOMINGO 5º DE PASCUA

Bookmark and Share

 

Agurra

 

     Heriotzaren lokarriak etenik Jesu Kristo berpiztu duen Jainko bizi-emailea izan bedi zuekin.

 

Sarrerako oharpena

 

Pazko-jai zoriontsu eta alaia ospatzen jarraitzen dugu, Eukaristian Jesusen mahai inguruan biltzean. Jesusek gaur, bere ikasleei azkan afarian esandako hitzak esango dizkigu: Aitarengana doala eta Harengan guretzat tokia eratuko duela esaten digu. Gure erdian dago, aldi berean. Goza dezagun, Jesusekin egon ahal izatea.

 

     Ospa dezagun maitasun eskaintza gorena den Eukaristia.

 

Bataio-urez herria zirtatzea

 

     Senideok: Eukaristia ospatzera goaz; Bataiokoan bat egin genuen era berezian Kristo Piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere mahaian. Geure Bataioa oroituz bat egin dezagun Jainkoarekin.

 

Herria zirtatzen du apaizak elizan barrena ibiliz.

Bitartean kantu egokiren bat: Bataioko uretan, Hartuko dugu ura pozik, Ura! Ura!

 

     Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala.

     R/. Amen.

 

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

     Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

 

Aintza zeruetan

 

     Kanta (esan) dezagun aintzazko gorazarrea, gure alde otoitz egiteko Aitaren eskuin aldean dagoen Jesu Kristo Jaunari dei eginez.

 

Otoitza

 

Jainko Jauna,

Zuk gaituzu salbatzen eta seme-alabatzat hartzen;

ikus begi onez hain maite dituzun zeure seme-alabak;

eta Kristorengan sinesten dugunoi

emaguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Lehen kristau elkarteak, Pazkoaren esperientziaz nola sortu ziren ikusten dugu igandez igande aldi honetan. Ikus ditzagun geure elkarterako beharrezko ditugun jarrerak zeintzu diren.

 

Irakurgaiak: Eg 6, 1-7; 1 Pe 2, 4-9; Jn 14, 1-12

 

Homiliarako argibideak

 

Neu naiz bidea, egia eta bizia

 

Batzuk diote ez dakigula heriotzaren ondoren zer dagoen, handik ez omen da inor etorri eta kontatzera. Horrelako komentarioen aurrean, kristauok badakigu nondik gatozen eta nora goazen, Jesus etorri baitzen Aitarengandik betiko biziaren bidea guri erakusteko. Gure aurretik joan zen Aitaren etxean guri toki bana egiteko (Jn 14, 1-12). Ez da gure meritua hau jakitea, ez gara inor baino gehiago horregatik. Baina mundu osoarentzat den itxaropen mezua jarria izan da gure eskuetan.

 

Zalantzatsu ziren guztien bozeramaile balitz bezala, Tomas apostoluak Jesus nora zihoan ez genekiela aldarrikatu zuen, ez genuela bidea ezagutzen. Zalantza guztiak argitzen dituen errebelazioa egin zuen orduan Jesusek: Bera da bidea, egia eta bizia. Garbi dago Aita dela gure etorkizuna, gure helmuga. Eta helmuga horretarako bide bakarra Jesusa da. Jesus da Aitak gizadiari esan dion Hitza, eman dion egia. Jesusengan argitu zaigu Jainkoaren misterioa, gizakiaren misterio ere badena, guganako maitasun misterioa.

 

Jesusengan agertu zaigu gizakiaren egia: Jesus da bizia, betiko bizia. Jesus da, beraz, gure galdera eta kezka guztien erantzuna. Bera bezala gu ere Jainkoagandik gatoz eta Jainkoagana goaz Kristoren eskutik. Jesus sakonetik ezagutze, Aita maitasunez ezagutzea da. Aita ezagutzeko bidea Jesusekin maitasun harremana izatea da, tratu pertsonala, otoitzean gauzatzen dena, bereziki.

 

Baina bada ikasleen ezjakintasun gehiago ere, Feliperengan ikusten duguna. Jainkoa erakusteko eskatzen dio honek, horrekin nahikoa dela. Jesus konturatu zen bere bizi eredua eta irakaspenak, oraindik ere ikasleen bihotzetan ondo errotu gabe daudela. Ez dira jabetu Jesus ulertzeko era bakarra Jainkoaren misterioari bihotza zabaltzea dela, ez dela aski giza ulermen hutsa. Ikasleek konturatu behar zuten bada, Jesusen ahotik Aita ari zitzaiela! Jesusengan Aita ari zela egintza harrigarriak egiten!

 

Jesusen eta Aitaren arteko lotura hautsezin honek Jesusen eta fededunen arteko lotura eskatzen du. Ikasleak egintza harrigarriak egin ditzake, Jesus Aitarenera joandakoan Aita gugan ari dela jabetzen baldin bada. Jesusen egintza harrigarria Elizaren egintzan luzatzen da, dohain ugari dituen eta mundu osora zabaltzen den Elizarengan: behartsuenen zerbitzuan ikusten dugu hori errazen (Eg 6, 1-7). Elizan guztiok izan behar dugu munduaren ona bilatzen duten kide eginkor. Elizak sinesgarri izan behar du, Jesusek munduan zegoela egindako gauzak eginez. Bera gaur ere lanean ari da gure bitartez: Beraren lankide gara gu gizakien salbamen egitasmoan.

 

Eliza, Eukaristian eratzen da bereziki: bertan gertaberritzen da Jainkoaren salbamena, bertan ekartzen da otoitzera gizakien historia, bertan gara bidaliak «behartsuei berri ona hots egitera» (Lk 4, 18).

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Bidea, egia eta bizia den Kristori dei egin diezaiogun, eta apaiz-herri garenez, aurkez diezazkiogun munduaren beharrak:

 

     Erantzuna kantatu: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua!

 

  • Kristok, Elizaren senarrak, pazko pozez bete ditzan bere erreinuaren alde diharduten guztiak. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristok, egiazko giltzarriak, ebanjelioaz argi ditzan bere piztueraren berri ona ezagutzen ez duten herri guztiak. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristok, egiazko goiz-argiak, atsekabetuen negarrak entzun eta sufritzen duten guztien minak arindu ditzan. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristok, egiazko testiguak, lagun diezagula ebanjeliozko-pozez, bere heriotzaren garaipena ezagutzen ez dutenentzat osasun eta argi izaten. Egigun otoitz. R/.

 

     Jainko Jauna, Aita ahalguztiduna, Kristogan agertu zatzaizkigu maisu eta erosle; entzun zure Elizaren otoitzak, eta egizu gizakiek baztertu baina zuk aukeratu zenuen giltzarriarengana gerturatuz, Espirituaren tenplu bizi eraikiak izan gaitezen Kristorengan. Errege bizi baita, hilezkor eta aintzatsu, gizaldi eta gizaldietan.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Kristoren eskaintza gorena berritzera goaz. Senide-elkartasun giroan bat egin dezagun apaizaren otoitzarekin.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Zaude beti, Jauna, zeure herriarekin;

eta sakramentu hauen graziaz bete dituzunei

emaiezu, beren izate zaharra utzirik,

jainkozko bizi berriaren erara bizitzea.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bedeinkapen nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Bere Semearen piztueraz salbatu

eta bere seme-alaba egin zaituzten Jainkoak

poztu zaitzatela bere bedeinkapenez. R/. Amen.

 

Bere erospenaz

egiazko askatasuna lortu dizuen Kristok

eman diezazuela betiko oinordekotza. R/. Amen.

 

Zuen sinesmena aitortuz,

Bataioan Kristorekin piztu zaretenok,

orain zintzo bizi izanez,

lor dezazuela zeruan Harekin bat egitea. R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak,

Aitak, eta Semeak, X eta Espiritu Santuak. R/. Amen.

 

Zoazte Jaunaren bakean.

R/. Eskerrak Jainkoari.