inicio

 es |  eus

DOMINGO 6º DE PASCUA

Bookmark and Share
Pascua del Enfermo

 

Agurra

 

     Heriotzaren lokarriak etenik Jesu Kristo berpiztu duen Jainko bizi-emailea izan bedi zuekin.

 

Sarrerako oharpena

 

     Gure artean dago gaur ere Jesus Piztua. Horren ezaugarri dira hots egingo dugun Hitza, elkarbanatuko dugun Ogi santua eta gu gaur hemen bildu izana bera.

 

     Pazkoaldiko seigarren igande honetan, gainera, Gaixoen Eguna dugu. Haientzat ere Pazkoa errealitate bizia izatea nahi dugu. Era berezian egingo dugu otoitz gaixo eta ezindu guztien alde.

 

Bataio-urez herria zirtatzea

 

     Senideok: Eukaristia ospatzera goaz; Bataiokoan bat egin genuen era berezian Kristo Piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere mahaian. Geure Bataioa oroituz bat egin dezagun Jainkoarekin.

 

Herria zirtatzen du apaizak elizan barrena ibiliz.

Bitartean kantu egokiren bat: Bataioko uretan, Hartuko dugu ura pozik, Ura! Ura!

 

     Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala.

     R/. Amen.

 

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

     Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

 

Aintza zeruetan

 

     Kanta (esan) dezagun aintzazko gorazarrea, gure alde otoitz egiteko Aitaren eskuin aldean dagoen Jesu Kristo Jaunari dei eginez.

 

Otoitza

 

Jainko ahalguztiduna,

hilen artetik piztu den gure Jauna goresteko

ospatzen ditugu egun pozgarri hauek;

egizu, oroigarri horietan aitortzen duguna,

beti geure egintzetan bete dezagula.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Jainkoaren Maitasuna dohaina da, gure gizatasuna berritzen duen dohaina. Maitasun hori gordetzea, eta maitasun horren arabera bizitzea, gizaki bete eta zoriontsu izateko bide bikaina dugu.

 

Irakurgaiak: Eg 8, 5-8; 1 Pe 3, 15-18; Jn 14, 15-21

 

Homiliarako argibideak

 

Gugan bizi den Espiritua

 

Kristau fedea, Bere Espiritua ematen digun Jesus Piztuarekin elkar aurkitzea da, bereziki. Hain zen handia lehenengo kristauek izan zuten Espirituaren bizipena, haren presentzia eta egintza sumatuz, esaten baitzuten ezagutzen zutela beraiekin zegoelako. Jesus Jaunarekin bezala harremana izan zezaketen pertsona bezala sumatzen zuten Espiritua. Behar dugu Espirituaren presentzia berreskuratzea... Elizaren “ahaztua” ez ote da askotan Espiritua? Fedea, poza eta adorea ematen dituen esperientzia da. Gure bajualdietan ere fedea izan daiteke altxagarri eta eragile. Ikasleek probatu zuten Jesus ez edukitzea zer zen, gurutzeko heriotzak ondotik kendu zienean. Gainbehera geratu ziren, goibel, triste.

 

Piztuerak agerian utzi zuen, judu agintariek esanak esan, zeruko Aita Jainkoa Seme Jesusen alde zegoela. Hala ere ikasleak berriz ere bakarrik sentitu ziren, Jesus Aitarenera joan zelako. Horrek Jesus berehala etorriko zen ustean jarri zituen ikasleak, zain eta zain, etorri eta Aitarenera eramango zituela pentsatuz. Itxaronaldi hori luzatu izanak ikusarazi zien ez zeudela bakarrik. Jesus etorria zela, Aitarenetik bidal zien Espirituarengan.

 

Jesus munduan zegoela bera zen defendatzaile eta kontsolatzailea. Orain Espirituak hartu du egiteko hori. Garbi dago Jesusen jarraitzaileok badugula orain ere zailtasunik eta beharrik eta laguntza, babesa eta kontsolamendua ematen dizkigu Jainkoak Espiritu Santuarengan. Bera de egiaren espiritua, mundu honetako gezurren espirituei aurre egiten diena. Egiak zabaltzen ditu bideak. Espirituak laguntzen die ikasleei Jesusen bizimodu bera bizitzen, testigu izaten.

 

Espirituaren bidez gertatzen den Jesusen etorrare berri hau, pertsona bakoitzaren barne-barnean gertatzen da. Ez da ikuskari handi baten bidez gertatzen. Ez da iragarki handien bidez jakinarazten. Esku-ezartzea da ikasleen garaitik Espirituaren etorrera agerian jartzen duen ezaugarri aberats, baina apala. Espiritua gugan dagoelarik Jainkoa, Hirutasun Santua dago gugan: Espiritua dagoen tokian baitaude Aita eta Semea ere. Jainkoaren maitasun presentzia da Espiritua, behin betiko Jainkoaren aintzan egongo garen eguna aurreratzen diguna.

 

Jainkoaren presentzia hau, gugan gertatzen den presentzia hau Kristori diogun maitasunaren emaitza da, dohaina da. Kristo maite duenak Jainkoaren maitasuna jasotzen du. Maitatua presente dago maitalearen bihotzean. Egiazko presentzia da, kontsolatzailea, eraldatzailea (1 Pe 3, 15-18). Honela, fededuna barru-barrutik aldatzen hasten da, Jesusen antz gero eta handiagoa hartuz. Jainkoaren maitasunak gu geu Jainkoaganatzen gaitu gero eta gehiago.

 

Jainkoaren presentzia hau ez da irudipen edota sentipen bat. Bizitzan gauzatzen den errealitatea baizik. Ez dago Jesusenganako maitasunik haren aginduak bete gabe, bereziki maitasunaren agindua behartsuak maitatuz bete gabe. Maite duenari erakusten dio Jesusek Jainkoaren misterioa. Eukaristian ere Espiritua da ogia eta rdoa Kristoren Gorputz eta Odol bihurtzen dituena. Eukaristian Espiritua da munduan zabaldurik dagoen Eliza biltzen duena. Eska dezagun, guk ere egin dezagula Espirituaren indar eraldatzailea bizitzeko ibilbidea.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Zuzen diezazkiogun gure otoitzak Aitari, beti gure alde ari den Kristorekin bat eginik:

 

     Erantzuna kantatu: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua!

 

  • Hilik egon zen arren orain betirako bizi denak, eman diezaiola Elizari sendotasun eta ausardiaz Bere piztueraren testigu izatea. Egigun otoitz. R/.

 

  • Apostoluei bere bakea eman zien Jaun Piztuak, eman diezaiela bake bera herrialde guztiei. Egigun otoitz. R/.

 

  • Heriotza garaitu zuenak, bihur dezala gaixoen, hilzorian daudenen eta ezinean dauden guztien nekea, inork kenduko ez dien egiazko poz. Egigun otoitz. R/.

 

  • Zeruko erreinuaren giltzak dituenak, eman diezagula egunen batean bere piztuera zeruko mahaian ospatzea. Egigun otoitz. R/.

 

     Jainko Jauna, gure bekatuengatik hil eta gure salbamenagatik piztua izan zen Kristogan adiskidetu gaituzu; entzun gure otoitzak eta isuri gugan egiaren Espiritua, jakinduriaz beterik gure itxaropenaren berri ematen jakin dezagun Kristoren bitartez. Errege bizi baita, hilezkor eta aintzatsu, gizaldi eta gizaldietan.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Gure babesle den Espirituak sendotzen gaitu orain Aitari esker otoitza zuzentzeko. Bat egin dezagun guztiok Kristo gure Jaunaren eskaintzarekin.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Jainko ahalguztiduna,

betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran;

ugari itzazu guregan pazko-sakramentuaren fruituak

eta isuri gure bihotzetara janari salbarri honen indarra.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bedeinkapen nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Bere Semearen piztueraz salbatu

eta bere seme-alaba egin zaituzten Jainkoak

poztu zaitzatela bere bedeinkapenez. R/. Amen.

 

Bere erospenaz

egiazko askatasuna lortu dizuen Kristok

eman diezazuela betiko oinordekotza. R/. Amen.

 

Zuen sinesmena aitortuz,

Bataioan Kristorekin piztu zaretenok,

orain zintzo bizi izanez,

lor dezazuela zeruan Harekin bat egitea. R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak,

Aitak, eta Semeak, X eta Espiritu Santuak. R/. Amen.

 

Zoazte Jaunaren bakean.

R/. Eskerrak Jainkoari.