inicio

 es |  eus

SAN JOSE, ESPOSO DE LA VIRGEN MARIA

Bookmark and Share
20 DE MARZO

 

Martxoaren 20an

 

Agurra

 

     Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta bakea izan bitez zuekin.

 

Sarrerako oharpena

 

     Senideok: Atzo igandea zelako, San Jose eguna ospatzen dugu gaur, Andre Maria Birjinaren senar santuaren festaburua. Poz handiz ospatu izan du beti Elizak jai hau; poz horretan bat egitera dei egiten digu fededun guztioi. Jainkoak Ama Birjinari senartzat emandako San Jose gizon zintzoa zela esaten zaigu, hau da, Jainkoaren zerbitzari leial eta zentzuduna, Familia Santuaren buru ezarria eta Jesu Kristoren Elizaren zaindari izendatua.

 

Damu-otoitza

 

     Isilune labur bat eginez, jar gaietzen bakoitza Jainkaoren aurrean. Eskerrak eman diezazkiogun bere neurrigabeko maitasunagatik eta eska diezaiogun gure bekatuen barkamena.

 

  • Jesus Jauna, Espiritu Santuaren egitez gizon egina. Erruki, Jauna.
  • Jesus Jauna, Familia Santuaren baitan jaio eta hazia. Kristo, erruki.
  • Jesus Jauna, giza familia osoa salbatzeko gurutzen bizia eman zenuena. Erruki, Jauna.

 

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Otoitza

 

Jainko ahalguztiduna, gizadi berriaren hasieran,

Kristo Salbatzailearen zaintzaile leial egin zenuen Jose santua;

egizu, beronen otoitzez,

Elizak ere leial zaindu dezala Jesu Kristoren salbamen-misterioa.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

1. Irakurgaia: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

 

     Jesus jaio baino 1000 urte lehenago Jainkoak agintzari edo promesa berezia egin zion David erregeari, Natan profetaren bidez: Ondorengoa emango dizut; zure errege-aulkiak sendo iraungo du beti. Kristauok Jesusi deitzen diogu Dabiden Seme.

 

2. irakurgaia: Erm 4, 13. 16-18. 22

 

     Erromako kristauei idatzi zien gutunean, San Paulok maiz goraipatzen du Abrahamen fedea. Garbi ulertu eta ikusi ez arren, konfiantza osoa izan zuen Abrahamek Jainkoarengan. San Josek ere halakoxe konfiantza izan zuen.

 

Ebanjelioa: Mt 1, 16. 18-21. 24a.

 

     Jesusen ama Mariaren senarra, Jose, Daviden jatorrikoa zenez, Jesus ere Dabiden jatorrikoa gertatu zen, giza legez jaiotzean. Horrela bete zen Jainkoak profetaren bidez iragarria.

 

Homiliarako argibideak

 

a)  Josek irakaspen argia eman digu. Gizon fededuna da, era misteriotsuan iristen zaizkion Jainkoaren mezuekiko bihotza zabalik duena; gizon zintzo eta ona da bera, eta Abrahamen antzera Jainkoarengan sinesten du eta uneoro itxaropenez irauten du. Jainkoak gutako bakoitzarentzat duen egitekoa, misioa betetzen erakusten digu. Jesusen eta Mariaren babes eta zaindari izatea zen bere egitekoa: «Salbatzailearen zaintzaile leial egin zenuen». Joan Paulo II.ak 1989an San Joseri buruz idatziriko aholku-hitza honela izendatu zuen: Redemptoris Custos, Askatzailearen zaindaria. Jose da Jainkoaren familiaren “zerbitzari zintzo eta leiala”,

 

     Guztiok dugu betebehar bat, familian, lanean, gizartean, geure inguruan: besteei laguntzen eta besteak zoriontsu egiten dakiten pertsona onak izateaz gain, Jesusen Berri Ona guztiengana iristeko lankide izatea eskatzen zaigu.

 

b)  San Josek badu ikuspegi pertsonal hori gainditzen duen Eliz alderdia ere. Beraren esku jarri bazituen Jainkoak salbamen-misterioak, esan genezake Eliz elkarteari ere misterio horien betea zaintzeko eta bere betera eramateko eginkizuna ezarri diola, eman diola Jainkoak; eta hori ebanjelioa zabalduz, fedea ospatuz eta mundu berri bate eraikiz egiten dugu. Guztiok egin behar dugu ahalegina horretan, zerbitzu eskuzabala, leiala eta apaltasunez betea eginez denen onerako.

 

c)  Josek bere eguneroko bizitza apalean bete zuen bere egitekoa. Jainkoak ez digu eskatzen beti gauza handiak egiterik. Josek, protagonismoa handirik gabe, gauza ikusgarriak egin gabe, leial izaten asmatu zuen. Ez zuen hitz handirik esan ezta mirari handirik egin ere, guk dakigula. Baina bere bizitza eta lanarekin Jainkoari “baietz” esan zion egunez egun. Gertu dugun Pazkoak eta ari dugun Garizumak ere ez digu guri jarrera ikusgarririk eskatzen, eguneroko gauza garrantzitsuak sakontasunez egitea baino, bihotz-berrituz, leialago izanez.

 

d) Sarritan, gure bizitzan ere, Abrahamen eta Joseren bizitzetan bezala, izaten dira zalantza, zailtasun eta atsekabe uneak ere. Bake eta alaitasun egunekin batera ezina eta mina ere agertzen dira. Jose esaneko izanz en etorkina eta pertsegitua izatea tokatu zitzaionean ere, semea galdu zuenean ere, edo historian egiteko apala betetzea egokitu zitzaionean ere. Eskuzabal izan zen bere erantzunean: “Jaunaren aingeruak agindu ziona egin zuen”.

 

     Jainkoaren salbamen misteriora gerturatzeak iluntasuna eta beldurra berekin ditu: basamortua eta Garizuma eta gurutzea. Ez dugu Jainkoarengan sinesten, ematen digun ziurtasunagatik, berarengan era beteko konfiantza dugulako baizik. Josek bezala.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Senideok: egin diezaiogun otoitz Jaunari, eta eska diezaiogun oroi dadila gurekin, bere eskuen sorkari garenez:

 

     Erantzuna kantatu: Kyrie, eleison!

 

  • Gizon egindako bere Hitza san Joseren ardurapean jarri zuen Jaunak, lagun diezaiela Elizaren artzainei berauen esku utzi baititu graziaren sakramentuak eta salbamenaren dohainak. Egigun otoitz.

 

  • Lurra gizakiaren esku utzi eta zaintzeko agindu zion Jaunak eman diezaiela langile guztiei duintasunez eta zorionez bizitzeko behar dutena. Egigun otoitz.

 

  • San Josek bere lurra utzi beharraren ezina sufritzean ondoan izan zuen Jaunak, lagun diezaiela etorkinei eta zalantza artean eta estuasun larrian bizi diren guztiei. Egigun otoitz.

 

  • San Joseren heriotzan Jesus eta Maria ondoan egotea nahi izan zuen Jauna izan dadila errukitsua hilzorian daudenekin eta lagun diezagula guri ere heriotzako orduan. Egigun otoitz.

 

     Andre Mariaren senar Jose santua gogoan dugula eskatzen dizugu, bera bitarteko dugula iritsi ditzagula geure ahultasunez eskatzera ere ausartzen ez garen guztia. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Aldareko janari santuaz ase duzu, Jauna, zeure familia hau

Jose dohatsuaren jaia ospatzen dugun egun honetan;

zaindu gaitzazu beti zeure babespean

eta gorde guregan Zuk maitasun haundiz emandako dohaiak.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bedeinkapen nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.

 

(Eskuak herriaren gainean zabalik dauzkala esaten dut:)

 

Santuen aintza eta poza den Jainkoak

bedeinka zaitzatela betiereko bedeinkapenez

San Joseren egun honetan.

R/. Amen.

 

Beraren bitartez, atera zaitzatela oraingo gaitzetatik

eta argi zaitzatela haren ikasbidez,

Jainkoaren eta gizon-emakumeen zerbitzuan

ahalegindu zaitezten.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.