inicio

 es |  eus

DOMINGO 7º DEL T.O.

Bookmark and Share

 

Agurra

 

     Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin.

 

Sarrerako ohapena

 

     Igandeko batzarrean bilduta Pedro apostoluaren hitz hauek gogora ditzagun: «Jauna, norengana joango gara? Zuk dituzu betiko biziaren hitzak!».

 

     Uste sendo horrekin gatoz Eukaristiara. Jesusek badu guretzat bide bat, Bera da bidea: asko barkatzen eta asko maitatzen dutenen bidea. Barnera gaitezen ospatzera goazen misterioan.

 

Damu-otoitza

 

Eska dezagun apalki, gure hutsegiteen barkamena. Aitor dezagun Jainkoa, gure bizitzaren erdigune eta nagusi.

 

  • Jesus Jauna, bedeinkapen guztien iturri zarena: erruki, Jauna.
  • Jesus Jauna, errukia eta maitasuna zarena: Kristo, erruki.
  • Jesus Jauna, gure bizia herio zulotik ateratzen duzuna: erruki, Jauna.

 

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Otoitza

 

Jainko ahalguztiduna,

egizu, zure erakutsiak beti gogoan erabiliz,

hitzez eta egitez zure nahia bete dezagula.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Jainkoaren Hitzari oharpena

 

     Bibliako pasarte zoragarriek laguntzen digute gure kristau-bidean. Gorrotoa maitasun bihurtzen ikasi nahi dugu gaur. Jesusek egiazko legeari –maitasun legeari– begira jarriko gaitu.

 

Irakurgaiak: Lb 19, 1-2. 17-18; 1Ko 3, 16-23; Mt 5, 38-48

 

Homiliarako argibideak

 

Gure eredua: errukiz betetako Jainkoa

 

     Gaurko lehenengo irakurgaiak, Ebanjelioak hainbestetan aipatzen digun urrezko legea gogoratu digu: “maita ezazu lagunurkoa zeure burua bezala”. Geure burua maite dugu, baina besteak honela maitatzea da kontua.

 

     Beste batzuetan Jesusek eredu harrigarria ematen digu: “maita ezazue elkar, nik maite zaituztedan bezala”.

 

     Baina gaurko irakurgaiek muin-muinera garamatzate: Jainkoaren errukia eredutzat jarriz. “Izan zaitezte santu, Ni, Jauna, zuen Jaungoikoa, santu naiz-ta”. Gertukoa eta salbatzailea dugun Jainkoa, guztiz Santua ere bada.

 

     Jesusek berak jartzen digu Aita eredutzat: “izan zaitezte on-onak, zeruko Aita on-ona den bezala”. Jainkoa guztiekin dela ona dio Jesusek, onekin eta gaiztoekin; denekin. Jainkoa da beraz begiratu behar dugun eredua. Gehiegi begiratzen diogu aldamenekoari, edo legeari, edo juxtu-juxtu kalterik ez egiteari. Baina pentsatzen al dugu Jainkoa bezala on-onak, santuak, nola izan? Konturatzen al gara bera dela gure Maisu eta Eredu? Gaurkoan maila handia da eskatzen zaiguna...

 

     Gaur ulertzen gaituen eta barkatzen digun Jainkoari begiratzean, geu barkatzaile eta ulerkor, errukitsu izan gaitezkeela eta izan behar dugula konturatzen gara.

 

Elkarrenganako maitasunean ulertzen diren zoriontasunak

 

     “Zorionekoak erasoka hartzen zaituztenean” esan zigun Jesusek zoriontasunetan. Gaurko munduan erasoari erasoz erantzuten zaio. Barkatzea, aukera berria ematea... (puff) asko kostatzen zaigu!

 

     Gaitzari gaitzez ez erantzuteko agintzen digu, bada, Jesusek. Beste masaila jartzeko esaten digu. Gorrotoaren katea eteteko, mozteko! Maitasuna jartzeko gorrotoa dagoen tokian...

 

Etsaiak maitatu?

 

     Etsaiak maitatzeko, min ematen digunari barkatzeko, kaltea egiten digunari kalterik ez egiteko... gauza handiak eskatzen zaizkigu, gehiegi behar bada?

 

     Hori da zeruko Aita bezala on-onak izateko bidea.. Bestela justu-justukoa eginda konformatzea litzateke. Maite gaituena maitatzea erraza da... edonork egin dezake.

 

     Horrek ez du esan nahi munduko gaitza onartu behar dugunik. Ez du esan nahi injustizien aurrean lasai eta bare geratu behar dugunik. Ez. Legea bete egin behar da. Gaizki egin behar duenak legearen arabera ordaindu beharko du. Eta kitto! Gure gorrotorik gabe. Haien gaitzari maitasunez erantzunez. Eskatu baino lehen barkatuz. Kristok gurutzean denei, eskatu zion aldameneko lapur-onari eta barkamena eskatu ez zien beste guztiei ere barkatuz bukatu zuen bere bizitza.

 

     Elkar zuzendu behar dugu ordea (ik. 2 irakurgaia). Ez batak besteari gaizki egin duena aurpegiratuz, zuzenduz, hobetzen lagunduz, denon artean denona onduz, baizik.

 

Utopia bat ote?

 

     Kristoren jarraitzaile izatea ez da erraza. Jesusen eskolan ikasgai zailenetakoa hauxe izango da: maitatu beharra, barkatu beharra.

 

     Prest al gaude aukera berriak emateko? Eskatutakoa baino gehiago emateko? Etsaiak ere maitatzeko? Jesusek asko eskatzen digu, baina eman ere... hainbeste ematen digu Berak! Berarekin dena da errazagoa. Bere ereduari jarraitzea da egin beharreko guztia. Gorrotoa gainditu. Desberdin pentsatzen duena ere kide izan. Beste era batekoa denarekin ere elkarte egin. Horra Jesusen bakea elkarri ematea. Horra ezinezkoa dirudiena egia bihurtzea.

 

Jainkoaren Herriaren otoitza

 

     Senideok: dei egiogun Jainko onari otoitz xume eta egiazkoa eginez:

 

  • Eguzki alde batetik besteraino zabaldurik dagoen Eliza Santuaren alde: Jaunak itxaropenean sendotu eta munduko lilura eta gehiegikerietara jo ez dezan.

 

  • Munduan agintea dutenen alde, haien gidaritzapean bakez bizi gaitezen Kristo, gure itxaropena, goratuz.

 

  • Fedearen testigantza emateagatik sufritzen dutenen alde, misiolarien alde... Jaunak leial sendo ditzan.

 

  • Jaunaren izenean bilduak gaudenon alde eta otoitzean gogoan ditugun guztien alde, Jainkoak fedean sendo gaitzan eta egun batean guztiok Bere erreinuan bildu.

 

     Gurutzean beheratutako zure Semearengan erakutsi duguzu, Aita, zure maitasunaren indarra; entzun gure otoitzak, egin gaitzazu Espirituaren ahotsarekin esaneko, hautsi itzazu indarkeriaren eta gorrotoaren kateak eta egizu lan egin dezagula ongiak gaitza garaitu dezan, honela bakezko Ebanjelioaren testigantza eman dezagun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Jainko Aita, Meza honetan

gure salbamenaren agiria eman diguzu;

egizu, egunen batean salbamen hori

bere betean iritsi dezagula.

Jesu kristo gure Jaunaren bitartez.